apgesyti

1 apgesýti tr. 1. kiek numalšinti, kiek sumažinti: Troškulį apgesýsi BM51. Kai uždėjau karbolio ant sopantį dantį, tai kiek apgẽsė Ds. Ar tatai ... rūstybės ir nopykantos apgesyt negal DP559. 2. kiek apmokėti (skolą): Apgẽsė skolas, tai dabar vėl galės ramiai gyventi Rm. | refl.: Apsigesiáu, bet turiu dar atkaišioti kelias skolas Trk. \ gesyti; apgesyti; atgesyti; įgesyti; išgesyti; nugesyti; pagesyti; prigesyti; užgesyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atgesyti — 1 atgesyti 1. žr. atgesinti 3: Tegu atgẽsia spiritą, teip gerti per stipras Dgl. 2. tr. atgaivinti: Ji tapė po tam rods atgesyta ir į loceritą (ligoninę ) nugabenta Kel1882,276. gesyti; apgesyti; atgesyti; įgesyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gesyti — 1 gesyti, gẽso (gẽsia), gẽsė žr. gesinti: 1. Ugnį gesyti K. Nakčia negesiau ugnies Dv. Bernai gerai gaisrą gẽso J. Anglius gẽsia OG222. Vieni gesė degančius trobesius, kiti gelbėjo turtus rš. Vanduo gesia karštą ugnį DP361. ^ Eik balų degti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgesyti — 1 išgesyti žr. išgesinti: 1. Jis ugnį išgẽsė KII35. Išgesyk ugnį čystai J. Visam name žiburiai išgesyti rš. 2. Kaltes senąsias išgesyk PG. | Išgesyk (išbrauk) ir mane iš savo knygų, kurias tu rašei RB2Moz32,32. gesyti; apgesyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugesyti — 1 nugesyti tr. numalšinti, sumažinti: Galima gerti vandenį, norint nugesyti troškulio A.Baran. gesyti; apgesyti; atgesyti; įgesyti; išgesyti; nugesyti; pagesyti; prigesyti; užgesyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagesyti — 1 pagesyti žr. užgesyti 1: Ugnį pagesyk, iškada medžių J. gesyti; apgesyti; atgesyti; įgesyti; išgesyti; nugesyti; pagesyti; prigesyti; užgesyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigesyti — 1 prigesyti 1. žr. prigesinti 2: Ana prigẽso anglių valgyti virdama J. 2. refl. daug prisidaryti gesant (apie kalkes): Ir plytų prisidirbom, ir vopnos prisigẽsėm Slm. gesyti; apgesyti; atgesyti; įgesyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užgesyti — 1 užgesyti 1. žr. užgesinti 1: Eidamas gulti, užgeso skalą BM391. Užgesyk žvakę J. Ugnį negali užgesyt, kaip į vidų įsidega J. Ir išėjo gultų, užgesęs žiburį ir užrakinėjęs duris Vaižg. | prk.: Užgesyk (išjunk) radiją Slm. ^ Su alieju ugnies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įgesyti — 1 įgesyti intr. įkirsti, įpilti, įdrožti: Jis jam gerai su karkline įgẽsė Ėr. Pagausim, parversim, tai kad įgesysim Ėr. gesyti; apgesyti; atgesyti; įgesyti; išgesyti; nugesyti; pagesyti; prigesyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.